'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Susanne Balveren (44 Jaar)
  Zoek je bijles Moderne Vreemde Talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) of Nederlands? Of huiswerkbegeleiding in het algemeen? Graag geef ik bijles aan huis of bij mij thuis in Nijmegen. Door vriendelijk en duidelijk te zijn, motiveer ik je om te ontdekken wat je allemaal wel kunt en hoe je meer kan leren. Na het VWO ben ik tijdens mijn studie CMV, stage gaan lopen in Engeland. Daarna ben ik Londen gaan wonen en werken. Voor mijn werk als reisorganisator, sprak ik Duits en Frans en leerde ik ook Spaans. Toen ik na drie jaar terug kwam in Nederland, heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald en nu geef ik voornamelijk Engels en Maatschappijleer op het ROC. Ook begeleid ik leerlingen met het vinden van oplossingen voor allerlei (praktische )zaken.
  Prijs
  € 15,00 Per uur
  Adres
  Opaalstraat 254, 6534 XP, Nijmegen
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Taal
 • Topografie
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Wereldorientatie
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Sociale vaardigheden
 • Lezen
 • Voortgezet onderwijs

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Management en Organisatie
 • Culturele en Kunstzinnige vorming
 • MBO

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Overig
 • HBO

 • Engels
 • WO

 • Engels
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's