'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Roos Verduin (26 Jaar)
  Het is soms lastig om gemotiveerd te blijven voor vakken die niet leuk en moeilijk zijn. Daar weet ik alles van en daarom weet ik ook, dat als iemand je helpt alles een stuk makkelijker gaat. Ik wil samen met jou naar de stof kijken en manieren zoeken die jou helpen om een beter cijfer te halen op de volgende toets/proefwerk/so/SE/Examen. Ik heb zelf HAVO CM met zevens afgerond. Ik kan VMBO en HAVO studenten helpen met: Nederlands Frans Engels Muziek (geschiedenis/theorie) Wiskunde A Maatschappijwetenschappen Maatschappijleer Geschiedenis Plannen Ik ben ooit als brugklasser begonnen op het Tweetalig VWO. Ik kan VWO'ers uit klas 1 en 2 helpen met Engels Nederlands Frans Geschiedenis Aardrijkskunde Plannen Ik geef alleen bijles in de vakken waar ik enthousiasme bij kan overbrengen, want dat werkt! Interesse? Mooi zo! stuur een mailtje!
  Prijs
  € 10,00 Per les
  Adres
  Beneluxlaan 924, 3526 KJ, Utrecht
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Rekenen
 • Taal
 • Topografie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Wereldorientatie
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Lezen
 • Voortgezet onderwijs

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Culturele en Kunstzinnige vorming
 • Overig
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's