'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Gaby Bolwerk (35 Jaar)
  Heb jij moeite met Engels, Nederlands, rekenen of een ander vak? Wil je goed leren omgaan met plannen en/of heb je hulp nodig bij je examens? Dan ben je bij mij aan het juiste adres!! Mijn naam is Gaby, ik ben 33 jaar en ik woon in Cuijk. Sinds 2006 heb ik les gegeven als Engels docent in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Deze jaren ben ik tijdens het uitvoeren van mijn beroep ook actief bezig geweest met huiswerkbegeleiding en examentraining binnen de scholen. Daarnaast heb ik in mijn eigen tijd studenten bijles Engels, Nederlands en rekenen gegeven en dit doe ik op dit moment nog steeds. Deze bijlesstudenten kwamen vaak met "mindere" resultaten bij mij binnen en haalden het eind van het schooljaar of hun eindexamen met goede resultaten! Ik geef bijles aan de niveaus mavo-havo-vwo leerjaar 1 t/m 4-5-6, mbo niveau 1 t/m 4 alle leerjaren en bovenbouw basisonderwijs. Naast de bijlessen begeleid ik ook studenten bij hun huiswerk en knal ik met ze door hun eindexamens en verslagen heen! Klinkt dit jou goed in de oren? Neem dan contact met me op via e-mail. Eerst zal er een kennismaking plaats vinden om te zien wat ik voor je/jullie kan betekenen en om de data/uren door te spreken. Daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag om ervoor te zorgen dat je met een goed resultaat het jaar door zult komen! Aarzel niet en neem contact met me op! :) Groetjes Gaby
  Prijs
  € 20,00 Per uur
  Adres
  Kaneelstraat 56A, 5431DZ, Cuijk
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Rekenen
 • Taal
 • Engels
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Lezen
 • Sociale vaardigheden
 • Voortgezet onderwijs

 • Nederlands
 • Engels
 • MBO

 • Nederlands
 • Engels
 • HBO

 • Nederlands
 • Engels
 • WO

 • Engels
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's