'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Ewout Schouten (28 Jaar)
  Beste Lezer, Ik ben Ewout, student Lucht & Ruimtevaart Techniek vanuit Delft. Op dit moment rond ik mijn 3e studiejaar van het bachelor af, en ben ik bezig met het schakelen naar Maritieme Techniek om daar een Master in te gaan volgen. Ik heb inmiddels al ongeveer 2 jaar ervaring met het geven van bijles. Het niveau waarin ik wiskunde bijles zou willen geven is de middelbare school. Ieder niveau (VMBO,HAVO,VWO) en type (A,B,C,D) is mogelijk. De bijlessen zullen plaatsvinden in mijn woonplaats, in Voorburg. De prijs is 12,50 euro per uur. Wat bied ik? - Natuurlijk bied ik goede bijlessen. - Ik bied veel flexibiliteit. U kunt van te voren afspreken om bijvoorbeeld 1x per week bijles te krijgen. Maar U kunt ook, mocht er een toets aankomen, even bellen of smsen en dan regelen we meer bijles. Ik doe niet moeilijk. U kunt zelf aangeven wat U het prettigst vind en dan vinden we daarvoor een oplossing. - De betalingen zijn ook flexibel te regelen; Wilt u per keer contant betalen? Prima. Wilt u voor een aantal keer voorschieten? Prima. Wilt u online geld overmaken? Prima. - Qua tijden: Meestal zijn de bijlessen door de weeks, in de avond. Af en toe zou het mogelijk zijn het overdag te doen. Het weekend is meestal niet mogelijk. Er wordt met de student een tijd afgesproken, waarop we zullen beginnen. Is de student iets eerder of later, is dat geen probleem. We stoppen wanneer we klaar zijn met de stof, er is dus geen specifieke bijles duur. Daarom hoeven we niet te haasten of de tijd te vullen met stof die de student eigenlijk nog niet wil behandelen. Een bijles van langer dan 2 uur is niet aan te raden wegens het afnemen van de concentratie. Mocht er meer tijd nodig zijn, is het meestal mogelijk om voor de volgende dag nog even wat tijd in te plannen. - Qua locatie en reistijden: De bijlessen zullen plaatsvinden in Voorburg. Ik woon op ~3 minuten lopen vanaf station Leidschendam-Voorburg. (Specifiek adres krijgt U als we contact leggen) Heeft u vragen? Gelieve te mailen naar: ewout_schouten@hotmail.com Bellen is ook mogelijk, maar mailen heb ik liever. Mijn nummer: 06-54753607
  Prijs
  € 12,50 Per uur
  Adres
  ---, 2271 HK, Voorburg
  Vakken
  Voortgezet onderwijs

 • Wiskunde
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's