'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Jasmijn Gerritsen (22 Jaar)
  Hoihoi, Ik ben Jasmijn en ik ben 17 jaar. Ik zit momenteel in het 2e jaar van de MBO opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Voor het MBO heb ik 4 jaar HAVO gedaan toen ik het vierde jaar helaas niet haalde heb ik besloten naar het MBO te gaan en nu bijna 2 jaar na die keuze heb ik hier zeker geen spijt van. Door dat ik op de HAVO wiskunde B heb gevolgd en al vele rekenlessen gehad heb en door mijn voorkeur van exacte vakken is mijn reken niveau toch wel vrij goed te noemen heb ik gemerkt. Ik geef mijn mede studenten bijles om hun rekentoetsen en examens te halen. Ook geef ik mijn broertje die nu in de 1e klas zit op de HAVO bijles in wiskunde en Engels. En uiteraard ook met de andere vakken als dat nodig is. Ik ben iemand die kijkt en denkt in oplossingen en mogelijkheden. Deze visie heb ik verder ontwikkeld in mijn opleiding. Dit grotendeels door eigen ervaring. Naar mijn mening kan ieder mens hoe jong of oud en ongeacht niveau dingen leren, zolang de juiste hulp geboden word. En dat probeer ik ook zo veel mogelijk te bieden. Hulp en bijles zoals jij het nodig hebt! Samen gaan wij opzoek naar jou manier van leren en begrijpen.
  Prijs
  € 8,00 Per uur
  Adres
  Octant 102, 3328SH, Dordrecht
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Rekenen
 • Engels
 • Biologie
 • Spelling
 • Voortgezet onderwijs

 • Wiskunde
 • Engels
 • MBO

 • Wiskunde
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's