'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  lisa Melsen (23 Jaar)
  zelf ben ik een leerling geweest aan het Rythoviuscollege te Eersel. Hier heb ik de havo afgerond en weet dus precies waar uw kind misschien tegen aan loopt. Op school heb ik 5 bijlesleerlingen gehad. Aan deze leerlingen heb ik Duits, Wiskunde en muziekles (ook zangles)gegeven. Ik ben inzetbaar voor: Duits, Wiskunde, Muziek, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Levensbeschouwing, kunst en verder voor alle vakken van de basisschool. Ik ben een zeer gedreven persoon als het gaat om les geven. Geduld en Creativiteit zijn een van mijn kwaliteiten. Zelf wil ik later ook mijn Moeder, Opa, Oom en oma in de voedsporen treden om uiteindelijk zelf docent te worden. Zelf ben ik een leerling met dyslexie, maar ben daarom niet minder. Omdat ik tegen verschillende dingen ben aangelopen in mijn schoolcarrière, en hier een oplossing voor heb moeten vinden, kan ik precies begrijpen waar uw kind misschien op vast loopt. Dyslexie is iets wat erg in de weg kan staan op school, maar dat hoeft zeker niet te betekenen dat uw kind daardoor een lager niveau moet doen dan waar ze/hij toe in staat is. Ook ben ik erg goed met kinderen met de diagnose Autisme. Deze kinderen hebben vaak een andere manier van leren, maar zijn meestal wel erg slim. Bij deze kinderen probeer ik de stof anders aan te bieden. De rede dat ik goed kan omgaan met Kinderen met de diagnose Autisme komt doordat mijn broer en mijn moeder de diagnose Autisme hebben. Mijn moeder heeft de SPH opleiding gedaan en is nu ervaringsdeskundige geworden. Mijn verdere ervaring met kinderen is dat ik bij de kidsclub heb gewerkt in de Kempervennen, en vaker oppasbaantjes heb gehad.
  Prijs
  € 8,00 Per uur
  Adres
  Barrier6a, 5571 tv, Bergeijk
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Rekenen
 • Topografie
 • Engels
 • Duits
 • Handvaardigheid
 • Geschiedenis
 • Wereldorientatie
 • Biologie
 • Tekenen
 • Sociale vaardigheden
 • Voortgezet onderwijs

 • Wiskunde
 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Culturele en Kunstzinnige vorming
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's