'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Jessica Klein (40 Jaar)
  Hoi, ik ben Jessica. Ik ben 32 jaar en woon in Breda. In mijn studententijd heb ik stage gelopen in een vrouwencentrum, waar ik Nederlandse lessen heb gegeven aan (analfabete) allochtone vrouwen. Omdat ik het lesgeven zo leuk vond, ben ik dit na mijn stage ook als vrijwilliger blijven doen. Helaas heb ik na 7 jaar mijn vrijwilligerswerk los moeten laten, omdat dit niet meer te combineren was met mijn werk. Gelukkig heb ik nu weer de mogelijkheid om het lesgeven terug op te pakken. Omdat ik de afgelopen 10 jaar werkzaam ben geweest in de jeugdhulpverlening en ik op deze wijze veel ervaring heb opgedaan in het omgaan met jongeren, wil ik graag bijles gaan geven aan kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar. Vanzelfsprekend is mijn specialiteit Nederlands, maar ook Engels, wiskunde, natuurkunde en scheikunde zijn vakken die goed beheerst worden door mij. Wil U meer weten, neem dan gerust contact met mij op. Hopelijk tot snel! Groetjes Jessica
  Prijs
  € 12,50 Per uur
  Adres
  Dreef 62, 4813 EH, Breda
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Rekenen
 • Taal
 • Engels
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Techniek
 • Sociale vaardigheden
 • Lezen
 • Voortgezet onderwijs

 • Natuurkunde
 • Wiskunde
 • Scheikunde
 • Nederlands
 • Engels
 • MBO

 • Scheikunde
 • Natuurkunde
 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • HBO

 • Nederlands
 • Engels
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's