'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Buddy | BijlesBuddy

  Buddy Profiel

  Tom Liempt (32 Jaar)
  Hallo. Ik ben Tom, 24 jaar en net verhuisd naar Tilburg. In mijn vorige woonplaats (Arnhem) hielp ik veel andere leerlingen die op een middelbare school of soms zelfs basisschool zaten. Ik deed dit via een huiswerkinstituut, maar ook zelf. Vooral met de vakken economie, wiskunde A, Engels, Nederlands en Management & Organisatie kan ik goed helpen. Zelf studeer ik Bedrijfseconomie (Marketing en Management) aan de Universiteit van Tilburg. Desondanks wil ik later leraar worden, omdat ik het heel leuk vind als ik merk dat je beter wordt in de vakken. Vroeger vond ik leraren vaak te serieus. Daarom wissel ik leuke voorbeelden af met de stof en vind ik het heel belangrijk om elkaar te leren kennen. Ik ben erg open en heb veel geduld, omdat ik denk dat we hierdoor beter samen kunnen werken en een mooi cijfer halen.
  Prijs
  € 10,00 Per uur
  Adres
  Molenstraat 77a, 5014 NC, Tilburg
  Vakken
  Basisonderwijs

 • Rekenen
 • Taal
 • Topografie
 • Engels
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Lezen
 • Voortgezet onderwijs

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Economie
 • Management en Organisatie
 • MBO

 • Wiskunde
 • Statistiek
 • Economie
 • Marketing
 • Nederlands
 • Engels
 • HBO

 • Statistiek
 • Economie
 • Marketing
 • Engels
 • Login als bijles zoekende om een bericht te sturen naar deze BijlesBuddy.

  Laatste BijlesBuddy's